Els Falzies ja creuen Europa

Al mateix temps que els nostres falzies arriben a Palma, d’altres ja s’estan obrint camí a través d’Espanya i cap al nord d’Europa. Arribaran a les zones de cria del Nord aproximadament un mes després de la seva arribada aquí.

Alguns falzies migren cap al nord a través d'Espanya, utilitzant la cruïlla cap a Gibraltar. D’altres creuen cap a l’Est, passant per Egipte i cap als territoris reproductors d’Europa de l’Est.