JA SÓN AQUÍ!

Cada any, durant els darrers 5 anys, hem monitoritzat l’arribada dels falzies al nucli antic de Palma, i sempre han arribat entre el 22 i el 28 de març, un registre notable si es té en compte que ens han volat des del sud de l’Àfrica. Sàhara. Aquest any van aparèixer el 25 de març al vespre. Alguns parells, potser 10 ocells. Uns dies després i n’hi ha almenys un centenar. Benvinguts a la nostra ciutat!

La majoria dels falzies que es reprodueixen a Europa passen els mesos d’hivern a Sud-àfrica, volant més de 9000 km quan ens deixen i quan tornen